Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου: Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 3/11 Μαθηματικά 14:30 – 17:30 Κυριακή 17/11 Ειδικότητα...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου: Γυμνασίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 20/10 Έκθεση 11:00 – 13:00 Κυριακή 3/11 Μαθηματικά ...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου: Β΄ ΕΠΑ.Λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 20/10 Άλγεβρα 14:30 – 17:30 Κυριακή 17/11 Έκθεση &am...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Αποφοίτων: Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 20/10 Α.Ο.Θ. 18:00 – 21:00 Κυριακή 3/11 Α.Ε.Π....

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Αποφοίτων: Θετικές Σπουδές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 20/10 Φυσική 18:00 – 21:00 Κυριακή 3/11 Χημεία...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Αποφοίτων: Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 20/10 Αρχαία 18:00 – 21:00 Κυριακή 3/11 Λατινι...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Γ΄ Λυκείου: Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 6/10 Μαθηματικά 18:00 -21:00 Κυριακή 20/10 Α.Ο.Θ. ...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Γ΄ Λυκείου: Σπουδές Υγείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 6/10 Βιολογία 18:00 – 21:00 Κυριακή 20/10 Φυσική 1...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Γ΄ Λυκείου: Θετικές Σπουδές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 6/10 Μαθηματικά 18:00 – 21:00 Κυριακή 20/10 Φυσική ...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Γ΄ Λυκείου: Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 6/10 Ιστορία 18:00 – 21:00 Κυριακή 20/10 Αρχαία 18...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου B΄ Λυκείου: Θετικές Σπουδές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 20/10 Άλγεβρα 11:00 -14:00 Κυριακή 3/11 Φυσική 11:...

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2019

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου B΄ Λυκείου: Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ Κυριακή 20/10 Αρχαία 11:00 -14:00 Κυριακή 17/11 Έκθεση &...