- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Οι Συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων για την εισαγωγή στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

Καθορίστηκαν, οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή:

Αναλυτικά παρακάτω: