- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2021

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη [4] για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Ο αριθμός εισακτέων [5] καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).