- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Αριθμός Εισακτέων ανά τμήμα και καθορισμός Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

Υπογράφηκαν οι αποφάσεις που καθορίζουν τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα στα ΑΕΙ [4] και τους  Συντελεστές Ελάχιστης  Βάσης Εισαγωγής τμημάτων ΑΕΙ. [5]