- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τις Σχολές Στρατιωτικές , Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, ΑΕΝ, Λιμενικού Σώματος και Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές-Σώματα Ασφαλείας.

Αναλυτικά το ΦΕΚ έχει ως εξής: