- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]
Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές  Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Η συμπληρωματική προκήρυξη σε μορφή pdf  [4]

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ [5]