- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Σχολές Πυροσβεστικής 2020

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη [4]