- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Διαγωνίσματα 2ου Κύκλου: A΄ Λυκείου

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΩΡΑ

Κυριακή 23/2

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

5 – 8 μ.μ.

Κυριακή 15/3

Άλγεβρα

5 – 8 μ.μ.

Κυριακή 29/3

Γεωμετρία

5 – 8 μ.μ.

Σάββατο 11/4

Φυσική

(ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ)

1:30 – 4:30 μ.μ.

Μ. Δευτέρα 13/4

Χημεία

(ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ)

1:30 – 4:30 μ.μ.

Μ. Τετάρτη 15/4

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

(ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ)

5 – 8 μ.μ.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Τετάρτη 22/4

Άλγεβρα

(ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ)

5 – 8 μ.μ.

Σάββατο 25/4

Αρχαία

(ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ)

5 – 8 μ.μ.

Κυριακή 10/5

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

5 – 8 μ.μ.