- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Διαγωνίσματα 2ου Κύκλου: Γυμνασίου

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΩΡΑ

Κυριακή 23/2

Μαθηματικά

5 – 7 μ.μ.

Κυριακή 15/3

Έκθεση

5 – 7 μ.μ.

Κυριακή 29/3

Αρχαία

5 – 7 μ.μ.

Μ. Τετάρτη  15/4

Μαθηματικά

5 – 7 μ.μ.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Τετάρτη 22/4

Έκθεση

5 – 7 μ.μ.

Σάββατο 25/4

Φυσική/Χημεία

5 – 7 μ.μ.