- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Διαγωνίσματα 2ου Κύκλου: Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΩΡΑ
Κυριακή 9/2

Ειδικότητα Ι

1:30 – 4:30 μ.μ.

Κυριακή 23/2

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

1:30 – 4:30 μ.μ.

Κυριακή 15/3

Μαθηματικά

1:30 – 4:30 μ.μ.

Κυριακή 29/3

Ειδικότητα ΙΙ

1:30 – 4:30 μ.μ.

Μ. Δευτέρα 13/4

Ειδικότητα Ι

(προσομοιωση)

1:30 – 4:30 μ.μ.

Μ.Τετάρτη           

15/4

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

(προσομοιωση)

1:30 – 4:30 μ.μ.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Τετάρτη 22/4

Μαθηματικά

(προσομοιωση)

1:30 – 4:30 μ.μ.

Σάββατο 25/4

Ειδικότητα ΙΙ

 (προσομοιωση)

1:30 – 4:30 μ.μ.

Κυριακή 10/5

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

1:30 – 4:30 μ.μ.