- Φροντιστήρια Αργύρη Σιρδάρη - https://www.sirdaris.gr -

Διαγωνίσματα 1ου Κύκλου Γ΄ Λυκείου: Ανθρωπιστικές Σπουδές

Share

  • [1]
  • [2]
  • [3]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

Κυριακή

6/10

Ιστορία

18:00 – 21:00

Κυριακή

20/10

Αρχαία

18:00 – 21:00

Κυριακή

3/11

Κοινωνιολογία

18:00 – 21:00

Κυριακή

17/11

Έκθεση & Λογοτεχνία

18:00 – 21:00

Κυριακή

1/12

Ιστορία

18:00 – 21:00

Κυριακή

15/12

Αρχαία

18:00 – 21:00

Δευτέρα

23/12

Κοινωνιολογία

18:00 – 21:00

Παρασκευή

27/12

Έκθεση & Λογοτεχνία

18:00 – 21:00

Δευτέρα

30/12

Ιστορία

18:00 – 21:00

Παρασκευή

3/1

Αρχαία

18:00 – 21:00

Κυριακή

5/1

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

18:00 – 21:00

Κυριακή

12/1

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

18:00 – 21:00