Ανακοινώσεις - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ύλη Πανελληνίων 2020

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας εκ νέου, διορθωμένη, η διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Γ΄ ημερησίου ΓΕΛ για το έτος 2019- 2020,

μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.