Ανακοινώσεις - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις για τις απουσίες της εποχικής γρίπης

Oι απουσίες των μαθητών/τριών μέχρι 20-3-2019, που οφείλονται σε εποχική γρίπη και επιβεβαιώνονται με ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις που εκδόθηκαν πριν τις 13-3-2019, δεν θα προσμετρηθούν. Απουσίες από 21-3-2019 προσμετρώνται κανονικά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των βεβαιώσεων/γνωματεύσεων και οι μαθητές/τριες δύνανται να κάνουν χρήση του προβλεπόμενου ορίου απουσιών, καθώς και του άρθρου 24 της με αρ.πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1- 2018 Υ.Α (Β ́120).

Τα παραπάνω προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος, που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Παιδείας έπαψε να ισχύει από   13 Μαρτίου η εγκύκλιος για την απαλλαγή των μαθητών από τις απουσίες που έγιναν λόγω της  εποχικής γρίπης.

Ως έναρξη εφαρμογής της εγκυκλίου για την απαλλαγή των μαθητών από τις απουσίες που έγιναν λόγω εποχικής γρίπης   ορίστηκε από τον υπουργό Παιδείας,  ο μήνας Ιανουάριος.