ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής (4ο πεδίο)

Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

5

Α.Ε.Π.Π.

3

Α.Ο.Θ.

3

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

 • Η παροχή  υποστηρικτικού υλικού.
 • Οι ώρες  ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.
 • Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα.
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης (Ο.Ε.Φ.Ε.,  Keystone και άλλα)
 • Το ειδικό πρόγραμμα πανελληνίων εξετάσεων.
 •  Ο επαγγελματικός προσανατολισμός
  • ψυχομετρικό τεστ Κ-17 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • βιβλία «Επιλέγω» και άλλοι οδηγοί σπουδών
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης
  • συμπλήρωση μηχανογραφικού