ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-2019

Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώρες / Εβδομάδα

Ν.Γλώσσα

2

Φυσική

4

Χημεία

3

Επιλογής (1 ή 2)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώρες / Εβδομάδα

Μαθηματικά

5

Βιολογία

3

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

  • Η παροχή υποστηρικτικού υλικού.
  • Οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.
  • Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα.
  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης (Ο.Ε.Φ.Ε.)
  • Το ειδικό πρόγραμμα εξετάσεων.
  • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός
  • ψυχομετρικό τεστ Κ17 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • βιβλία «Επιλέγω»
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης