ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023

Σπουδές Υγείας (3ο πεδίο)

Μάθημα Ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3

Βιολογία

3

Φυσική

4

Χημεία

4

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

  • Η παροχή  υποστηρικτικού υλικού.
  • Οι ώρες  ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.
  • Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης.
  • Η οργάνωση προγραμμάτων μελέτης.
  • Η στήριξη από σχολικούς ψυχολόγους.
  • Το ειδικό πρόγραμμα πανελληνίων εξετάσεων.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

  • ψυχομετρικό τεστ Κ-16 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • οδηγοί σπουδών
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης

Συμπλήρωση μηχανογραφικού.