ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά 4
Έκθεση & Λογοτεχνία 3
Ειδικότητα 3 έως 5
Ειδικότητα

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

Η παροχή  υποστηρικτικού υλικού.

Οι ώρες  ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.

Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης (Ο.Ε.Φ.Ε.,  Keystone και άλλα)

Το ειδικό πρόγραμμα πανελληνίων εξετάσεων.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

  • ψυχομετρικό τεστ Κ-17 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • οδηγοί σπουδών
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης
  • συμπλήρωση μηχανογραφικού