ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023

Β  ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Έκθεση

2

3

Λογοτεχνία

1

Άλγεβρα

3

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

  • Η παροχή  υποστηρικτικού υλικού.
  • Οι ώρες  ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.
  • Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης.
  • Η οργάνωση προγραμμάτων μελέτης.
  • Η στήριξη από σχολικούς ψυχολόγους.
  • Το ειδικό πρόγραμμα εξετάσεων.

 Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

  • ψυχομετρικό τεστ Κ-16 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • οδηγούς σπουδών
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης