ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

Β΄ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Νέα Ελληνικά 3
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

Η παροχή  υποστηρικτικού υλικό.

Οι ώρες  ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.

Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης (Ο.Ε.Φ.Ε.,  Keystone και άλλα)

Το ειδικό πρόγραμμα εξετάσεων.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

  • ψυχομετρικό τεστ Κ-17 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • βιβλία «Επιλέγω» και άλλοι οδηγοί σπουδών
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης