ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

Έκθεση
2
Άλγεβρα
3
Γεωμετρία
1

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Φυσική
2
Χημεία
1

ΟΜΑΔΑ Γ΄ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Αρχαία 2

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

  • Η παροχή υποστηρικτικού υλικού.
  • Οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.
  • Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα.
  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης (Ο.Ε.Φ.Ε.)
  • Το ειδικό πρόγραμμα εξετάσεων.
  • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός
  • ψυχομετρικό τεστ Κ17 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • βιβλία «Επιλέγω»
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης