ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023

Μάθημα

Ώρες/Εβδομάδα

ΟΜΑΔΑ Α

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία
2
Άλγεβρα
3
Γεωμετρία
1

ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Φυσική
2
Χημεία
2

ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Αρχαία
2

Επιπλέον και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα είναι:

  • Η παροχή  υποστηρικτικού υλικού.
  • Οι ώρες  ενισχυτικής διδασκαλίας ατομικά ή κατά τμήμα.
  • Τα τρίωρα συγκεντρωτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης.
  • Η οργάνωση προγραμμάτων μελέτης.
  • Η στήριξη από σχολικούς ψυχολόγους.
  • Το ειδικό πρόγραμμα εξετάσεων.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

  • ψυχομετρικό τεστ Κ-16 plus
  • κάρτα online ενημέρωσης
  • οδηγοί σπουδών
  • συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης