Γυμνάσιο

Προγράμματα Σπουδών

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώρες/Εβδομάδα

Μαθηματικά
2
Αρχαία
2
Έκθεση
1
Φυσική/Χημεία
2

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώρες/Εβδομάδα

Μαθηματικά
3
Αρχαία
2
Έκθεση
1
Φυσική/Χημεία
2

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ώρες/Εβδομάδα

Μαθηματικά
4
Αρχαία
2
Έκθεση
1
Φυσική/Χημεία
2